Dodekany

Popis

Dodekany (Dodekanesos) jsou řecké ostrovy umístěné jihovýchodně v Egejském moři mezi ostrovy Pátmos a Rhodos (někdy uváděné jako součást Jižních Sporad).  Souostroví zahrnuje asi 100 ostrovů, z toho je jen 19 obydlených.  Nejsou už tak zelené jako jsou severněji položené Sporady. Dodekany mají bohatou historii.  Ve Wikipedii se dočeteme, že: "Dodekany jsou po celé své dějiny pevně spjaty s řeckým kulturním okruhem. Postupně náležely k Římské říši a Byzantské říši. Od 13. století byly jednotlivé ostrovy předmětem zájmu Benátek, Janova a Maltézského řádu. Roku 1522 byly obsazeny Osmanskou říší a v jejím držení zůstaly až do roku 1912, kdy po italsko-turecké válce připadly Itálii. Itálie si ho podržela pod názvem „Italské egejské ostrovy“ až do roku 1943, kdy byly obsazeny Německem. V roce 1945 ostrovy ovládlo britské vojsko a roku 1947 byly formálně přivtěleny k Řecku."

Pro nás je ovšem praktické, že Dodekany byly přičleněny k Řecku až po 2.sv. válce a od těch dob je zde zachována celní vyjímka na alkohol a tabák, jež jsou zde k dostaní za výhodné ceny. Teoreticky byste se měli tedy vyclít, pokud je opouštíte, ale prakticky se to nedodržuje a nikdo to po vás nebude chtít.

 

Co zde očekávat?

Co se týče Meltemi, lze očekávat sílu od 15-25 uzlů, někdy až 30 uzlů, tedy o něco slabší (tak 5uzlů), než na Kykladách. Podnebí je zde horké a nejvíce podobné východnímu středomoří nebo Krétě. Zimy jsou mírné a tak lze tuto oblast doporučit i když je po sezóně. Za návštěvu stojí ostrovy Leros (Musoliniho ostrov, zde si budoval vilu k odpočinku), Lipsi, Pathmos a na jihu Simi. Samozřejmě též Rhodos nebo Kos, ale z těch budete pravděpodobně vyplouvat.

Zatímco dříve byla návštěva Turecka prakticky nemožná, dnes už je situace snazší. Turecký transit log stojí asi 80€, ale počítejte z řadou formalit, jež vám zaberou celý den, pokud vám vůbec charterová společnost loď do Turecka půjčí. Na černo přistávat určitě nezkoušejte!!  Nakonec, okud si chcete prohlédnout Turecko, je lepší si půjčit loď přímo tam. Kiriacoulis má základny v Bodrumu nebo Marmarisu, což je nedaleko na turecké straně.

 

Kde si půjčit loď?

Kiriacoulis má základny:

Kos a Rhodos - vyberte si podle libosti. Nabídka lodí bude v obou místech stejná, takže spíše záleží, jaké spojení kam seženete.