Kořeny Yachtmenů sahají již do dávnověku (geneticky). Vznik skupiny (fyzicky) je ovšem událost podstatně mladší. Datum vzniku skupiny je v současnosti předmětem sporu vědců a baďošů (metafyzicky)! My se přikloníme k datu první expedice: 2004. (Co baďoši vyzkoumali, lze zjistit zde.)

Skupina je to nesourodá. Za dobu plavby Yachtmenů po mořích se v posádkách vystřídala řada námořníků. Jádro zůstalo, někteří se přidali, jiní se vydali jinou cestou. Počet členů, jež bylo účastno na expedicích, jest tedy vzrůstající, neboť moře láká vůní dálav a svobody! V každém členovi zůstalo kus námořníka a Yachtmena.