Státní plavební správa

 

Státní plavební správa (SPS) vydává průkaz:

Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla (MZ) a Průkaz vůdce malého plavidla (VMP)

Průkaz Vůdce malého plavidla je základní průkaz k vedení malých plavidel. Tento průkaz (nemáte-li jiný) potřebujete v případě, že se chystáte řídit loď, která

 • má vlastní strojní pohon nad 4 kW
 • nebo celkovou plochu plachet nad 12 m2
 • nebo má celkovou hmotnost nad 1000kg

 

Aktuálně

 • Zveřejněno dne 19.2.2016 na stránkách MDČR

Výměna průkazů způsobilosti vydaných Státní plavební správou

Novela zákona o vnitrozemské plavbě - Zákon č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 mění i podmínky vydávání průkazu. Nutno dodat, že je dosti zpřísňuje a vzhledem k omezení platnosti již vydaných vlastně i zpětně. Zpřísnění je v podobě nutnosti skládat praktickou zkoušku již od 20 kW výkonu a 20 m2 plachet!

Odkazy:

Výhody

 • jedná se o nejsnáze dostupný tuzemský průkaz
 • stačí složit písemnou zkoušku (test jako v autoškole), bohužel jen do 20 kW a 20 m2 plachet, což na lodě v charteru nestačí.
 • jedná se o mezinárodně uznávaný průkaz opravňující vás plout na malém plavidle pod českou vlajkou, jež je uznáván i v jiných státech
 • jachtu vám na něj půjčí jak v Itálii, Řecku, Francii, tak i v Chorvatsku
 • nízká cena s omezením 20 kW/20 m2, rychlost
 • spolu s ním obdržíte průkaz i pro vnitrozemské vodní cesty
 • neomezená platnost (tedy do další novely)
 • délka plavidla až 20 m

 

Nevýhody

 • značná omezení průkazu, cena s praktickou zkouškou, bez praktické zkoušky leda na gumák nebo řeku.
 • omezení na plavbu do 1 NM a větru 4 Bf (odpadla výška vln do 1,2 m a denní plavba) - toto omezení vyvolá otázku při zapůjčení lodi, kam s ní jako chcete plout, ale v zásadě neznemožní zapůjčení charterové plachetnice
 • omezení do 20 kW výkonu a 20 m2 plachet, pokud nebyla složena praktická zkoužka! - 20 kW by ještě na mnoho jachet bylo ok (Bavaria 36 má výkon jen 13,3 kW), ale plocha plachet do 20 m2 je bohužel nepoužitelná (zmíněná Bavaria 36 má plochu asi 65 m2)
 • praktická zkouška - ta zruší omezení v podobě plachet a výkonu, ovšem je nutné ji vykonat a také zaplatit! Bude vás to stát 4-6 h plavby a 2,5-3,5 tis.Kč
 • cena ! -  Správní poplatek za kolek na teoretick. zkoušku 500, lékařská prohlídka 300Kč?, případný přípravný kurz (není povinný) s literaturou VMP 2600 + MPZ 1000 Kč + Plachetnice 500 Kč, praktická zkouška (aby bylo o co vůbec stát) řekněme ty 3000 Kč a už jsme někde na 8000 Kč. Připlaťte si 2000 Kč a máte za to týdenní kurz na moři v Chorvatsku. Mnohem lepší Chorvatský průkaz získáte na kapitanátu v Chorvatsku bez praktické zkoušky a zároveň s oprávněním na radiostanici za cenu pouze praktické zkoušky v ČR...

Praktická zkouška (ze stránek SPS - nově nedělá SPS, ale pověřené fyzické osoby!)

Příloha k informaci o kurzu VMP (z vyhlášky MD 42/2015)

Praktické dovednosti při vedení plavidla:
Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost kontrola pohonných a kormidelních zařízení postup činností před vyplutím a při ukončení plavby
příprava takeláže na plavbu – pouze pro S

Manévrování s plavidlem:
vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí vpřed a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí
manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
vydávání pokynů a povelů
ovládání plavidla pomocí plachet – stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží, výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby – pouze pro S
technika plutí – ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě – pouze pro S

Činnost při mimořádných situacích:
činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
činnost při nasednutí plavidla
použití záchranných prostředků

 

Starší verze průkazu do roku 2015

Tyto průkazy budou měněny za nový typ podle tabulky na stránkách SPS. Pokud odevzdáte starý průkaz bez dalších polatků, jinak s poplatkem 100 Kč. Pokud jste neabsolvovali praktickou zkoušku, doporučujeme si spíše starý průkaz ponechat v záloze. Viz výše. Zdá se ale, že výměna by měla probíhat ze starých typů M100 (do 100 kW) a S80 (do 80 m2 plachet) za nové průkazy M a S jen na základě žádosti (tedy bez nutnosti absolvovat dodatečnou praktickou zkoušku) - alespoň to vyplývá z řádku tabulky:

vůdce malého plavidla kategorie M, M 110, M100, M20, B, Z
vůdce služebního plavidla
M  
vůdce malého plavidla kategorie M20*), A M20*)  
vůdce malého plavidla kategorie S,S80, S20, P S  
vůdce malého plavidla kategorie S20 S20*)  
vůdce rekreačního plavidla kategorie I, 1, 1.0, L, D VRP I  
vůdce rekreačního plavidla kategorie C, 2, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0 VRP C  

Ověřte/ověříme dotazem na SPS v úředních hodinách.

Praktická zkouška také nebude vyžadována, pokud máte některý další vyšší průkaz - "Kapitánský průkaz" (Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty) C, B, A od MDČR.)

 

 

Výhody starých průkazů (do 2015):

 • jedná se o nejsnáze dostupný průkaz
 • stačí složit písemnou zkoušku (test jako v autoškole)
 • jedná se o mezinárodně uznávaný průkaz opravňující vás plout na malém plavidle pod českou vlajkou, jež je uznáván i v jiných státech
 • jachtu vám na něj půjčí jak v Itálii, Řecku, Francii, tak i v Chorvatsku
 • nízká cena, rychlost
 • spolu s ním obdržíte průkaz i pro vnitrozemské vodní cesty
 • neomezená platnost
 • délka plavidla až 20 m, výkon motoru (bez praktické zkoušky) 100 kw je dostatečný

 

Nevýhody starých průkazů (do 2015):

 • značná omezení průkazu ho degradují (pokud je chcete dodržovat):
 

         - průkaz je omezen na vzdálenost 0,75 NM od břehu (ty nejnebezpečnější vody)

         - rychlost větru 4 Bf

         - vlny max 1,2 m

         - denní plavba

         - velikost oplachtění max 80 m2

 • to, že ho dostanete bez zkušeností, vás nebude nutit si udělat praktický kurz na moři
 • o plavbě se nedozvíte skoro nic

 

 

undefined