Kapitánské zkoušky a průkazy

Zde bychom chtěli pojednat o tom, co potřebujete za "papíry", když se chcete vydat na moři na jachtu. Budeme se zabývat pouze situací v námořních průkazech zejména z hlediska charteru. Řada lidí by dnes ráda vyrazila na jachtu, ale co je k tomu vlastně potřeba?

 

Pravidla a dohody

Pojďme se nejprve podívat, jak je to po právní stránce:

 • Neexistuje žádná mezinárodní dohoda všeobecně platná pro všechny státy o uznávání licencí k vedení lodě za rekreačním účelem do 24 m délky. Stát NEMUSÍ akceptovat doklady vydané kýmkoliv jiným, než jím samým. Existují však vyjímky:
 • Existuje rezoluce EHK OSN č. 40 a 14. Signatářské státy rezolucí 14 a 40 EHK OSN vzájemně uznávají platnost a dostatečnost dokladů, vydaných dle těchto rezolucí kterýmkoliv ze signatářských států. ČR je signatářem, tedy její průkazy jsou uznávány v těchto zemích a naopak.
 • Stát může zveřejnit výčet průkazů, které uznává. Tak je tomu například u Chorvatska.
 • Existují státy, kde žádný průkaz předepsaný není - např. Francie, Itálie.
 

Co je tedy třeba?

Pravdou je, že v řadě zemí v zásadě nic. To jen u nás je přeregulované prostředí, pokud se chcete plavit pod českou vlajkou a tedy podléhat jurisdikci ČR (viz níže). Z hlediska výkladu práva bude skutečnost složitá. Co bude českého jachtaře asi nejvíce zajímat, je, zda dostane pokutu za to, že jeho "papíry" neopovídají skutečnosti a zda v případě nehody pojišťovna dostojí svým závazkům. Z hlediska právního na to odpovědět neumíme. Můžeme se ale podívat, jak to funguje v praxi:

 • Je třeba přesvědčit charterovou společnost, že půjčit vám jachtu není jako ji poslat na moře samotnou bez skippera. Tedy dát jí "nějaký průkaz" je nejlepší řešení. To se bude stát od státu lišit. Pokud je nám známo, uspějete s některým z průkazů:
 

         - SPS Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla

         - Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty od MD ČR

         - Chorvatský průkaz Velitelj brodice / Boat Skipper B

 • Doporučujeme kromě průkazu mít hlavně nějaké zkušenosti z plavby samotné, které získáte nejlépe na kapitánském kurzu na moři nebo alespoň pokud se budete plavit s někým, kdo už na moři párkrát byl coby člen posádky. V Řecku je například potřeba pro vyjížďky dále na moře i druhý člen posádky se zkušenostmi. Lze v případě nouze uplatnit i čestné prohlášení o zkušenostech.
 • Je nutné jednat v souladu s předpisy COLREG a dobrou námořní praxí. To bude asi v případě nehody zásadní.
 

Jak je to u nás?

U nás panuje při získávání a vyžadování kapitánských průkazů byrokracie a velmi přísné podmínky. Asi proto, že žádné moře nemáme a poslední velký pirát, Viktor Kožený, nás zbavil i starostí s největší obchodní flotilou suchozemského státu na světě. Možný je však i jiný výklad. Z doslechu víme, že jednání na Ministerstvu Dopravy (MD) o námořní legislativě se zúčastňují zástupci:

 • APL - Asociace výrobců a prodejců lodí a lodního příslušenství
 • ANJ - Asociace námořních jachtařů, personálně totožná se zprostředkovateli charteru a profesionálními školiteli na průkazy MD ČR
 • EUNJ - soukromé školící středisko, personálně blízké dřívější České námořní plavbě (dnes COS Crew Management) a další školitelé
 • ČANY - Česká asociace námořního jachtingu
 • ČSJ  - Český svaz jachtingu
 

Jedná se tedy o dost organizací, bohužel je zde vzájemné propojení: APL, ANJ a školící střediska hájí komerční zájmy a jejich zástupci jsou navzájem členy svých organizací. ČANY a ČSJ prosazují maximální liberalizaci a jelikož členové ČANY tvoří tři čtvrtiny Legislativní komise ČSJ, obvykle za ně jedná jedna osoba.

Kromě této organizační provázanosti existují v konzultační skupině i osobní vztahy, letitá přátelství, bývalé pracovní vztahy a také silné osobní averze.
V případech, které neubírají klientelu anebo obchodní příležitost komerčním subjektům, lze nalézt shodu velmi snadno a bývá akceptováno oddělením námořní plavby. Jakmile hrozí, že by liberalizace předpisů odvedla komerčním subjektům byť jen jediného jachtaře, jehož je možno stáhnout o peníze za školení, využívají zástupci komerčních subjektů jakkoliv pochybné metody, včetně zákulisních vyjednávání na bázi osobních vztahů, aby liberalizaci nepřipustily nebo alespoň oddálily. Na rozdíl od rekreačních jachtařů jsou lépe organizováni a jsou schopni dát dohromady poměrně velké prostředky, takže v prosazování svých zájmů jsou úspěšnější. Bohužel, tyto zájmy jdou v některých případech proti zájmům jachtařů.

 

Jaké typy průkazů jsou vydávány, najdete v samostatných kapitolách.
 

Z vlastní zkušenosti můžeme pro získání průkazů doporučit:

 • AAA yacht Petra Čecha - zejména kvůli pohodové atmosféře, zkušenostem a velmi vstřícnému jednání a znalosti chorvatského prostředí
 • Vltava Yacht Igora Piňose - zejména kvůli mimořádným zkušenostem s námořním jachtingem ve všech oceánech (70.000 Nm v roli kapitána) a skutečnosti, že je jediným zkušebním komisařem Ministerstva Dopravy s aprobací na všechny zkoušené předměty