Námořní úřad ČR

Vzhledem k rozloze naší republiky a jejímu ostrovně - oceánském klimatu je nutné mít řadu institucí jež upravují námořní legislativu. Nejmocnější je jistě Námořní úřad ČR pod vedením Ministerstva dopravy ČR. Vydává průkazy rozdělené na třídy A, B, C:

 

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

Bližší údaje najdete zde .

a)    průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,
b)    průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,
c)    průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice.

Oprávnění se získávají postupně od Céčka po Áčko. Podmínkou získání je praktická zkouška v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty. A platí jen omezenou dobu  5 let, pak je nutno je prodlužovat - to je jejich hlavní nevýhoda!

Na prodloužení mimo jiné potřebujete:

Doklad osvědčující praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500NM ve funkci velitele námořní jachty v podobě jachtařské knížky, formulář, fotku a lékařské osvědčení od akreditovaného lékaře (nikoliv od vašeho praktického). 

 

C:

Výhody:

 • český průkaz s jasně deklarovanou mezinárodní platností
 • možnost dalšího rozšíření na B, A
 • uznáván i v Chorvatsku (ovšem někdo v posádce musí mít Omezený průkaz radiotelefonisty)
 • praktická zkouška v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty
 

Nevýhody:

 • omezení nově již mensší - na 16 m jachty a 20 NM od pobřeží, 6 Bf vítr
 • nutnost teoretické a navíc praktické zkoušky na moři pod dohledem zkušebního komisaře
 • Prodloužení: doložení praxe v délce námořní plavby nejméně 500 námořních mil jako skipper za posledních 5 let

 

Pozn.:

Po 12 letech boje Asociace námořních jachtařů dochází od 1. 5. 2013 ke změně podmínek vyhlášky č. 315/2000. Od 1.5. lze s průkazem "C" řídit loď do délky 16 m, při síle větru do 6 Bf až do vzdálenosti 20 nm od pobřeží! Taktéž je nutné dokazovat uplutí 500 NM jakožto skipper za celou dobu platnosti průkazu! K vystavení průkazu již není nutná zkouška radiotelefonisty! Ta je ovšem stále potřeba pro Chorvatsko (nemusí ji mít skipper).

Od roku 2019 nové průkazy a pro prodloužení již jen nutná praxe 500 NM za dobu platnosti průkazu (5 let).

 

 

 

B:

Výhody navíc oproti C:

 • průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie
 • není striktně omezen délkou plavidla a větrem - pouze předpisem kde se definuje námořní jachta.
 

Nevýhody navíc:

 • doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1.000 námořních mil ve funkci velitele jachty a 1.500 námořních mil pod dohledem velitele jachty s oprávněním B nebo vyšším (lodní deník, jachtařská knížka), od roku 2019 nové průkazy a pro prodloužení již jen nutná praxe 500 NM za dobu platnosti průkazu (5 let).

UPDATE!!!

Nově je možné skládat zkoušky rovnou na průkaz B, pokud prokážete vlastnictví Chorvatského průkazu. Zkoušky obsahují jak znalosti na C, tak na B (navíc plavba v přílivových proudech) - informujte se třeba zde.

 

A:

Výhody navíc:

 • oceánská plavba bez omezení vzdáleností

 

Nevýhody:

 • doložená praxe v délce námořní plavby min. 5.000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie, od roku 2019 nové průkazy a pro prodloužení již jen nutná praxe 500 NM za dobu platnosti průkazu (5 let).