Jaký kompas

 
Kompas je jeden z nejzásadnějších vynálezů, jež ovlivnily lidstvo a mořeplavectví. Je to jednoduché zařízení využívající magnetickou střelku a bývá doplněn ružicí pro určení světových stran, později stupnicí .Ačkoliv byl znám v Číně již delší dobu, použití se dočkal až v 11.století u dynastie Sung, jež měla i pravidelné loďstvo a byla poražena Kublajchánem, vnukem Čingischána. Do Evropy se dostává okolo roku 1190. Zajímá vás, jaké kompasy se historicky používaly?
 

Kompas z období dynastie Sung :

 
 
Klasický kompas obsahuje ručičku - střelku. Pro použití je třeba střelku, jež se chvěje, nechat ustálit. Lze tomu pomoci opakovaným nakláněním a vyrovnáváním kompasu. 
 

Kompas se střelkou:

 
 
Někdy může být pro vylepšení stability střelka nahrazena otočnou růžicí. 


Kompas s otočnou ružicí:


 
S takovými kompasy probíhaly všechny historické námořní objevy z doby velkých mořeplavců.
 
Moderní kompasy, tlumené kapalinou se objevují až začátkem 20.století, tedy dlouho po vynálezu buzoly. Věděli jste že první buzolu sestrojil český vynálezce (nejen) lodního šroubu Josef Ressel (*1793-1857+)?
 

Kompas tlumený kapalinou:

 
 
Na obrázku je britský vojenský kompas, jež umožňuje určení azimutu - jedná se o náměrový kompas, tedy lze pohledem velmi přesně, až na stupně určit směr objektu v terénu.


Buzola:

 
 
Buzola je na rozdíl od náměrového kompasu určena mnohem více pro práci s mapou a její zorientování v terénu. Složitější buzoly umí pracovat i s magnetickou deklinací, tedy odlišit skutečný sever od magnetického.
 
 
 
 
Kompas samozřejmě na lodi bude, bývá u kormidla, má tvar polokoule, růžice se otáčí celá a je tlumený kapalinou. Bývají podsvětlené.


Kompas Bavaria yachts:

 
 
 
 
Kompas je jeden z nejzásadnějších vynálezů, jež ovlivnily lidstvo a mořeplavectví. Ačkoliv byl znám v Číně již delší dobu, použití se dočkal až v 11.století a do Evropy se dostává okolo roku 1190. Kompas je jednoduché zařízení využívající magnetickou střelku a bývá doplněn ružicí pro určení světových stran, později stupnicí. Pro použití je třeba střelku, jež se chvěje, nechat ustálit. Lze tomu pomoci opakovaným nakláněním a vyrovnáváním kompasu. Většina námi nabízených kompasů jsou klasické kompasy, mnohdy historické repliky. S takovými kompasy probíhaly všechny námořní objevy. Moderní kompasy, tlumené kapalinou se objevují až začátkem 20.století, tedy dlouho po vynálezu buzoly. Věděli jste že první buzolu sestrojil český vynálezce (nejen) lodního šroubu Josef Ressel (*1793-1857+)?
 
Kompas samozřejmě na lodi bude, bývá u kormidla, má tvar polokoule, růžice se otáčí celá a je tlumený kapalinou. Zajímá vás, jaké kompasy se historicky používaly? 
 
Na našich stránkách najdete tedy tři odlišné produkty: Kompas (klasický kompas s chvějící se střelkou ve vzduchu, historický, všehny významné objevy byly učiněny s takovým kompasem), Kompas tlumený kapalinou (kompas ve vodotěsném pouzdru s kapalinou, která tlumí výkyvy a urychluje ustálení střelky, použití až začátkem 20.století) a buzolu (první buzolu sestrojil J.Ressel v první polovině 19.století, jedná se o přesné zařízení k určení azimutu a pracující případně i s magnetickou deklinací, tlumená kapalinou)