Chorvatský průkaz

 

Chorvatský kapitánský průkaz - Voditelj brodice / Boat skipper B (po vstupu do EU)

 • Po vstupu Chorvatska do EU (1.7.2013)  se pro tento typ průkazu v zásadě nic nemění. Platí pro všechny (nejen) teritoriální vody zemí Chorvatska! V EU je široce uznáván a nemáme informace o tom, že by byl odmítnut už před vstupem a po vstupu Chorvatska do EU by se to zhoršit jistě nemělo. Neexistuje však žádná mezinárodní dohoda o uznávání licencí k vedení lodě za rekreačním účelem do 24 m délky, jež by byla všeobecně platná a v EU se profesní průkazy automaticky neuznávají.
 • Aktualizace 31.7.2013 - podle sdělení Státní plavební správy uznávají automaticky všechny průkazy, kde je napsáno, že jsou vydány podle rezoluce EHK OSN č. 40 a 14 (signatářské státy rezolucí 14 a 40 EHK OSN vzájemně uznávají platnost a dostatečnost dokladů, vydaných dle těchto rezolucí kterýmkoliv ze signatářských států). Nemají nové informace, co by se změnilo se vstupem Chorvatska do EU. Dotazem na Chorvaty ale aktivně zjistili, že žádný z Čechů vlastnící průkaz Velitelj Brodice / Boat Skipper B nepožádal o vystavení průkazu na řeky. Na tomto průkazu je totiž uvedeno, že se týká oblasti III. a IV., což je moře a řeky až do splavnosti ze strany moře, čili není uvedeno doslovně, že by se vztahoval třeba na přehrady, jež už ze strany moře splavné nejsou. To bude hlavní část argumentace našich orgánů, až vám budou udělovat s tímto průkazem pokutu někde na Orlíku...

 

Chorvatský průkaz průkaz vydávaný chorvatskou autoritou - kapitanátem. Pro jeho získání je třeba složit ústní zkoušku na chorvatském kapitanátu (v zásadě v češtině). Stojí asi 120 € a není potřeba před ní dělat žádný kurz, i když to doporučujeme.

 

Výhody:

 • pro Chorvatsko ideální - odpovídá jejich legislativě
 • lze řídit jachtu nebo motorový člun do 30 tun výtlaku, do 12 NM od ostrova nebo pobřeží (dál už stejně končí teritoriální vody a nemá vás kdo kontrolovat, pokud nepašujete lidi). Od 12 NM už ale není mezinárodním právem žádný průkaz vyžadován, pokud je nám známo. Problém tedy nastane spíše při jednání s pojišťovnou v případě nehody. Není nám však známo, že by něco takového nastalo, ani právní argumentace pojišťovny - neexistuje žádná mezinárodní úmluva všeobecně platná pro řízení rekreačních plavidel do 24 m délky.
 • lze ho získat už od 16 let
 • právně uznávaný v celé EU
 • široké oprávnění - můžete řídit i menší trajekt
 • součástí průkazu je i oprávnění ovládat radiostanici, které se třeba v ČR dělá zvlášť
 • cena - ano průkaz není drahý a lze ho složit na kapitanátech i bez předchozího kurzu, který však vřele doporučujeme

 

Nevýhody:

 • průkaz u nás není uznáván, chce to aspoň průkaz od Státní plavební správy ČR
 • průkaz není vydáván s delkarovanou platností dle rezoluce 40 EHK OSN, tedy jako "mezinárodní" pro státy, které se rezolucí řídí, záleží tedy na státu, kde ho chcete použít, jestli bude uznán

 

undefined