Jak vysílat?

Vysílačka není hračka, i když se některé ruční stanice prodávají ve veselých barvách. Tento článek si neklade za cíl udělat z vás radioamatéry, ale spíš umožnit neproškolené posádce základní použití radiostanice na lodi nebo ručního modelu (ručky). 

Radiové spojení se na moři používá pro různé účely. Ať už je to spojení s výsadkem na břehu, co neví jaký rum koupit nebo po nákupu marně pálí benzín v kruzích na místě, kde stála vaše jachta, než byla vykázána správcem přístaviště na druhý konec, aby nebránila příjezdu trajektu. Ještě důležitější motiv, proč se s vysílačkou naučit je ale možnost požádat v nouzi o pomoc  nebo lékařskou radu, popřípadě si zamluvit místo v maríně.

Pro pochopení výkladu je dobré něco vědet o frekvencích, o nichž jsme psali ve zvláštním článku. Pro komunikaci si vysílačkami PMR (walkie-talkie) neplatí tak striktní pravidla, přesto se tyto zásady obecně vztahují i a ně.

Obecně se pro komunikaci na moři používá angličtina. Zejména při navazování spojení. Je třeba si uvědomit, že na kanále nejste prakticky nikdy sami. Při hláskování se používá mezinárodní hláskovací abeceda . 

 

Ovládání

Každá VHF stanice může mít rozdílné ovládání a záleží pouze na výrobci, jak bude vypadat.  Přesto nzde najdete některé typické prvky. Jak taková pokročilá stanice vypadá můžete vidět na obrázku níže: 

Yachtmeni - jak vysílat

 

Na chartrových lodích se většinou s takto vybavenou stanicí nesetkáte, ale určitě budete potřebovat tyto prvky:

 • ON/OFF/Volume - zapíná a vypíná vysílačku a nastavíte tím hlasitost
 • H/L, High/Low - časté tlačítko pro rychlé přepínání výkonu mezi vysokým (25W) a nízkým (1W). Pro tísňové volání se nastavuje vysoký výkon ihned, jinak se pokuste nejprve navázat spojení na nízkém výkonu.
 • 16CH - nastavuje radiostanici na kanál 16 (umístěním tohoto tlačítak také většinou rychle poznáte že se jedná o VHF námořní vysílačku - je totiž i na ručních modelech). Kanál 16 je nejdůležitějším kanálem na moři. Slouží jak k navazování spojení (délka vysílání nesmí překročit 1min.), tak nouzovým a bezpečnostním voláním!
 • Channel switch - změna kanálu, často pouze tlačítka se šipkami jako je na mikrofonu
 • Squelch/SQ - nastavení šumové brány. Otáčením vyladíte stanici tak aby nešuměla. Někdy bývá šumová brána automatická. Je to pohodlné, na druhou stranu pokud není kvalitní, zkracuje to vzdálenost, na terou můžete vysílat. Je lepší slyšet slabě a se šumem, než vůbec.
 • Transmit Button/PTT/Push to talk - Stiskni a mluv. Tlačítko na mikrofonu nebo postraně ručních modelů. Je nutné ho držet, pokud chcete mluvit (raději 1s předem).
 • DW/Dual watch - pokud najdete toto tlačítka, stanice umožňuje poslech dvou kanálů najednou. Typicky jednoho zvoleného a druhého kanálu 16.

Vysílání

 1. Zapněte radiostanici kolečkem ON/OFF/Volume a nastavte hasitost asi uprostřed
 2. Zvolte požadovaný kanál buď tlačítky(kolečkem pro volbu kanálu nebo přímo tlačítkem CH16
 3. Zvolte nízký výkon stanice pomocí HIGH/LOW/H/L Nedovoláte-li se, zvolte vysoký výkon (HIGH/H) voláte-li tísňově, zvolte rovnou vysoký výkon.
 4. Pomocí kolečka šumové brány SQUELCH/SQ vylaďte stanici, aby nešuměla.
 5. Poslouchejte chvíli, zda neprobíhá jiný provoz na zvoleném kanálu. Nevstupujte do cizího hovoru, pokud nejte o tísňové volání nebo naléhavou situaci!!
 6. Stiskněte tlačítko Transmit button/PTT/Push to talk a mluvte. Tlačítko držte po celou dobu, kdy hovoříte.
 7. Počkejte si na odpověď - uvolněte tlačítko pro mluvení.

Typy volání

Běžné

Pro běžné volání lze použít volný kanál přímo. Tedy pokud víte, že druhá stanice tento kanál bude poslouchat. Typicky pokud už máte domluvenu komunikaci na tomto kanálu.

Kanály pro běžnou komunikaci jsou obvykle: 

 

24, 25, 26, 27, 28, 84, 85, 86, 87

Jinak se spojení navazuje na CH16

Jak spojení probíhá? Například voláte na kanálu 16 výsadek na dinghy:

 • GUMÁK JEDNA, GUMÁK JEDNA, GUMÁK JEDNA, HERE IS BAVARIA YACHTMENI, BAVARIA YACHTMENI, BAVARIA YACHTMENI, CHANNEL 24 OVER.  Třikrát proneste jméno volané stanice (např. název plavidla), řeknete HERE IS (zde je) a třikrát pronesete název vaší stanice. Řeknete jméno kanálu (třeba 24), kde bude probíhat další komunikace. Pak řeknete OVER (přepínám). Toto je verze pro špatné podmínky, pokud se slyšíte dobře postačí jen 2xopakovat jméno.
 • BAVARIA YACHTMENI, BAVARIA YACHTMENI, here is GUMÁK JEDNA, GUMÁK JEDNA. CHANNEL 24. ROGER. OVER. Gumák odpovídá a potvrzuje, že rozuměl (ROGER) žádosti o volání a přeladění stanice na kanál 24. Další komunikace probíhá už na kanálu 24. Opět v případě dobrých podmínek stačí říci jméno jen jednou.


Pilnostní

Pilnostní volání probíhá na kanálu 16 (CH16). Pilnostní volání se používá v případech naléhavých, avšak nevyžadujících spuštění záchranné operace. Tedy, když beprostřední pomoc není nutná. Typicky třeba pro lékařskou radu pro zraněného člena posádky:

 • PAN PAN MEDICAL, PAN PAN MEDICAL, PAN PAN MEDICAL here is BAVARIA YACHTMENI, BAVARIA YACHTMENI,  ON CHANNEL 16. i NEED MEDICAL ADVISE. Pan pan je označení pro pilnostní volání. Uvedení kanálu je lepší, protože ostatní mohou poslouchat na více kanálech a tak by nevěděli, kam vás mají volat. Pak sdělíte, co potřebujete.

 

Tísňové

Tísňové volání je nejzávažnější volání, které můžete vyslat nebo slyšet. Užívá s pouze v případech, kdy:

- je ohroženo plavidlo nebo život osob

- posádka si s problémem nedokáže sama poradit

- pomoc je nezbytně nutná bezprostředně

 • MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, HERE IS BAVARIA YACHTMENI, BAVARIA YACHTMENI, BAVARIA YACHTMENI. MADAY BAVARIA YACHTMENI. MY POSITION IS 10 MILES WEST OF CORFU. I AM SINKING. 8 PERSON ON BOARD. OVER.   Mayday je mezinárodní volací znak pro tísňové volání. Nezapomeňte uvést vaše j méno-volací znak. Opakování sousloví MAYDAY BAVARIA YACHTMENI dáte volání hlavičku, tak aby mohlo být šířeno dále. Po té popište situaci - potápíte se 10 mil západně od ostrova Korfu (lepší nejprve takto určit místo, než budete případně diktovat souřadnice z GPS případnému potenciálnímu zachránci, který s ozve. Ono také na to už nemusí zbýt čas.) kolik je osob na palubě je důležité z důvodů pátrání po přeživších.

Přejeme vám, ať toto volání nikdy nepotřebujete. Je to dost pravděpodobné. Jachta je nejbezpečnější dopravní prostředek vůbec a pak od čeho jsou mobily!;-)

undefined