Frentzelova metoda

Převzato z dokumentu, jež sepsal Eric Fattah. Používejte na vlastní nebezpečí!

 

1. Naplnění tváří vzduchem

Naplňte ústa vzduchem, až tak, že tváře se nadmou jako balón. Chvíli držte vzduch v zavřených ústech. Pohybem tváří zatlačte vzduch do plic. Opakujte, dokud si nejste jistí, že je to pro vás snadné.

Když se dále v textu objeví "naplňte tváře", stačí do úst naplnit tolik vzduchu, že se jen lehce začnou vydouvat tváře.

 

2. Záklopka

Na ovládnutí záklopky (epiglottis) je více přístupů.  Zkuste si je projít postupně všechny a věnujet ejim čas. Je třeba ovládat ji zcela spolehlivě a bez problémů, aniž byste na to museli myslet.

 

Kloktání

 • Naberte do úst lok vody
 • Zakloňte hlavu, ale voda by neměla skončit v žaludku - nepolykat!
 • Voda nepronikla do průdušnice, protože jste "automaticky" zavřeli záklopku - zkuste si uvědomit jak
 

Výdech bez vydechnutí

 • Otevřete ústa a nechte je naplno otevřená dokořán
 • Vydechněte, ale současně nenechejte žádný vzduch unikat.
 • Vzduch neunikl - byla zavřena záklopka
 

Nádech bez nadechnutí

 • Otevřete naplno ústa
 • Pomalu se nadechujte, ale žádný vzduch by neměl vnikat do plic
 • Vzduch neprošel -  byla zavřena záklopka
 

Zvuk záklopky při výdechu

 • Jako v metodě "výdech bez vydechnutí" vydechujte proti uzavřenému hrdlu - záklopce
 • Nechejte na malou chvíli vzduch unikat a opět ji zavřete - uslyšíte přiškrcený směšný zvuk
 • Opakovaně uvolňujte a zastavujte proudící vzduch
 • Sval, kterým vše ovládáte je záklopka
 

Zvůk záklopky při nádechu

 • Jako v metodě "nádech bez nadechnutí" nadechujte proti uzavřenému hrdlu - záklopce
 • Nechejte na malou chvíli vzduch proudit a opět ji zavřete - uslyšíte přiškrcený směšný zvuk
 • Opakovaně uvolňujte a zastavujte proudící vzduch
 • Sval, kterým vše ovládáte je záklopka
 

 Opakujte metody 4 a 5 dokud si nebude jistí samozřejmostí ovládání záklopky!

 

3. Měkké patro

Ovládání měkkého patra není tak složité, ovšem cílem je se naučit ovládat i neutrální polohu - kdy je otevřeno spojení mezi ústy a nosem

 • Zavřete ústa a střídavě se nadechujte a vydechujte nosem
 • Otevřete pusu a nadechujte a vydechujte opět nosem. Z pusy neproudí žádný vzduch.
 • Pokračujte v dýchání pouze ústy, dokud si nejste jisti, že dokážete přepínat pusu a nos. Pak pokračujte dále.
 • Nadechěnte se zhluboka a otevřete ústa
 • Pomalu vydechujte pouze ústy
 • Stále vydechujte a s otevřenou pusou vydechujte pouze nosem - přepínejte mezi nosem a pusou co nejrychleji
 • Opakujte předchozí krok při nádechu
 • Teď si uvědomte, čím řídíte to jak vydechujete - je to měkké patro.
 • Když dýcháte najednou pusou i nosem je měkké patro v neutrální poloze - je otevřena dýchací cesta do nosu i pusy najednou
 

4. Blokování ústní dutiny jazykem (jazykošpunt)

Teď se naučte zastavit proudění vzduchu pouze jazykem

 • Nadechněte se a vydechujte ústy a zkuste posunout jayzyk do polohy jako by jste chtěli říct "D" (nebo anglické "th")
 • Se špičkou jazyka na patře těsně za předními zuby a s okrajem jazyka těsně u stoliček trénujte utěsnění pusy tak, aby vzduch nemohl unikat. Teď umíte ústní dutinu blokovat.
 • Často se stává, že uzavíráte záklopkou, ale to je špatně
 • Zapamatujte si polohu jazyka = jazykošpunt
 

5. Jazyk jako píst

Nejdříve se naučte pakovat plíce (viz. samostatný článek)

 • Použijte šnorchl a pakujte tak, aby jste nemohli používat svaly tváří, místo toho použijte jazyk - půjde to pomaleji kvůli menšímu objemu vzduchu
 • Naplňte tváře vzduchem, vytvořte jazykošpunt a pak zatlačte jazykem dozadu a natlačte tak vzduch hrdlem do plic
 • Už víte jak používat jazyk jako píst
 

6. Nezávislé ovládání záklopky a měkkého patra

Záklopka a měkké patro jsou spárované přibližně stejně jako obočí nebo ušní boltce. Je těžké pohnout pouze jedním obočím, nebo uchem. Pokud se vám to podaří, rozpojili jste pár. To samé se musíte naučit se záklopkou a měkkým patrem, což je nejtěžší krok v celé Frentzelově metodě.

 • Ucpěte nosní dirky palcem a ukazováčkem tak, aby bylo možné lehce vydechovat nosem. Nosní dirky by se měli při výdechu lehce vydouvat
 • Naplňte tváře vzduchem až k prasknutí
 • Zavřete záklopku
 • Pokuste se vytlačit vzduch tvářemi z pusy ven nosem, měli by jste cítit vzduch jak utíká kolem prstů
 • Když vzduch zmizí a neprojdem nosem, nemáte zavřenou záklopku
 • Když vzduch nelze vytlačit, je zablokované spojení dutin měkkým patrem
 • Toto cvičení opakujte a zaměřte se na to udržet měkké patro v neutrální poloze, když cítíte unikat vzduch mezi prsty
 

Nejde to? Zkuste:

 1. Lehce ucpěte nosní dírky
 2. Vydechněte 90% vzduchu z plic pusou
 3. Zavřete ústa a vydechněte zbylých 10% do tváří, naplňte je k prasknutí
 4. Nyní jsou plíce prázdné a tváře plné. Vzduch je uvězněn v puse, neboť záklopka je uzavřená
 5. Teď se pokuste nadechnout přes zavřené hrdlo - do plic vám neproudí žádný vzduch, neboť záklopka je zavřená a místo toho cítíte nepříjemný podtlak v plicích
 6. Udržujte v plicích podtlak a snažte se vytlačit vzduch z pusy ven nosem. Opět se zaměřte na měkké patro, uvolněte jej v neutrální poloze, kdy vzduch vychází kolem prstů ven nosem. Opakujte stále dokola, dokud si nejste jist neutrální polohou měkkého patra při zavřené záklopce.
 

7. Spojení všech předešlých kroků

 • Ucpěte si nos
 • Naplňte si tváře (přiměřeně:-)
 • Uzavřete záklopku a nechte měkké patro v neutrální poloze
 • Utvořte jazykošpunt a zatlačte vzduch do nosu
 • Nemá kudy utéct, proto se natlačí do Eustachovy trubice a ucítíte známě "pop"
 

8. Praxe pod vodou

 • Potopte se a zůstaňte bez vyrovnávání v hloubce kolem 3 metrů, hlavou dolů
 • Uši by měli lehce bolet
 • Ucpěte nos prsty a vyrovnávejte tlak, měli by jste vyrovnat okamžitě