Slovníček pojmů

Slovníček pojmů používaných v článcích o nádechovém potápění - freedivingu.

Doufejme, že vás pouhé přečtení pojmů nevyděsí, ale naopak přiměje se o freedivingu dozvědět více předem a nepřicházet na vše metodou pokus-omyl :-)

 

Pojmy

 • APNEA - někdy také APNOE, obecně vědomé zadržování dechu, v přeneseném významu potápění na nádech
 • KONTRAKCE - svalové kontrakce způsobené reflexem dýchání projevující se při přebytku CO2. Kontrakce neznamenají nutnost přerušit zadržování dechu nebo se vynořit. Můžete tak učinit později.
 • SAMBA (LMC) - křečovité pohyby končetin, způsobené nesprávnou funkcí mozku s nedostatkem kyslíku. Potapeč navenek vypadá jakoby tančil SAMBu nebo měl epileptický záchvat
 • BLACKOUT - bezvědomí způsobené nedostatkem kyslíků v mozku, existují různé typy black-outů:
 • SHALLOW-WATER BLACKOUT - bezvědomí v mělké vodě. Velmi nebezpečný jev, ke kterému dochází v hloubkách do 10-15m. Může k němu dojít při nácviku hloubkových disciplín. Plíce se rozšíří po výstupu z hluboké vody a mohou "sát" kyslík z krve. Potápěč navíc potřebuje při menším okolním tlaku více kyslíku v krvi než ve větších hloubkách a větším tlaku.
 • POOL BLACKOUT - bazénový blackout. Bezvědomí ke kterému může dojít při příliš dlouhém zadržování dechu v důsledku nedostatku kyslíku.
 • LARYNGOSPASMUS - Laryngospasmus je ochranný reflex, který chrání dýchací cesty tím, že uzavře křečovitě hrtan a brání vniknutí vody do plic. Obvykle nastává, když voda dopadne na zadní části krku. Pomoc - umělé dýchání, údery do hrudníku.
 • BUDDY SYSTEM - termín vyskytující se jak v potápění přístrojovém, tak nádechovém.  Označuje systém a procedury ponoru potapěčské dvojice v těsném kontaktu, s nacvičenou komunikací, sehranností a potřebnými znalostmi, jež je pilířem bezpečného potápění.

 

Disciplíny

 • STATICKÁ APNOE (STA) - freediver plave na hladině vody s tváří ponořenou do vody (nos a ústa pod vodou) se zadrženým dechem. Měří se čas.
 • DYNAMICKÁ APNOE (DYN/DNF) - dynamika (dynamická apnoe) je rozdělena do dvou disciplín: Dynamic with fins (DYN) - dynamika s ploutvemi a Dynamic without fins (DNF) - dynamika bez ploutví. Měří se vodorovná vzdálenost uplavaná pod vodou. Je zakázáno se dotknout dna.
 • KONSTANTNÍ VÁHA (CWT/CNF)
  - konstantní váha je opět rozdělena do dvou disciplín: Constant weight with fins (CWF) - konstatní váha s ploutvemi a Constant weight without fins (CNF) konstatní váha bez ploutví. Nejuznávanější freediverská disciplína. Potápění do co největší hloubky s tím, že hmotnost při začátku ponoru a při vynoření musí být stejná. Měří se hloubka ponoru.
 • FREE IMMERSION (FIM) - disciplína při které freediver sestupuje a vystupuje za pomoci ručkování po laně (napodobuje způsob potápění lovců perel). Nejsou dovoleny ploutve ani změna váhy (odhození závaží). Měří se maximální hloubka.
 • VARIABILNÍ VÁHA (VWT) - V disciplíně variabilní váha je k sestupu do hlubky povoleno použití zátěže o maximální hmotnosti 30 kg. Potápěč se při sestupu drží zátěže a jakmile dosáhne maximální hloubky, tuto zátěž pustí. Následně vystoupá pomocí ploutví nebo monoploutve či přitahováním se za lano. Měří se maximální hloubka, které takto freediver dosáhne.
 • NO LIMITS (NLT) - Jedná se o extrémní hloubkovou disciplínu, díky prostředkům No limits je dosaženo největších hloubek na nádech. Jde o další vývoj variabilní váhy (VWT), kdy potápěč sestupuje do hloubky pomocí závaží, které nemá žádný hmotnostní limit. Toto závaží je spojeno s tzv sledem, který sportovce dopraví do hloubky, které chce dosáhnout. Pak je sportovec zpravidla na hladinu vytažen pomocí balónu naplněného vzduchem. Měří se maximální hloubka (v metrech), které takto freediver dosáhne.

   

undefined