Vyrovnávání tlaku při nádechovém potápění (freedivingu)

Každý, kdo se pokoušel někdy potápět (a už není malé dítě - ty tímto problémem netrpí) se setkal s tím, že mu narůstá tlak v bubíncích v uších. Tlak začíná být bolestivý a okolo 4 m je bolest již prakticky nesnesitelná - hrozí totiž protržení bubínků! Obdobný problém nastává při změněn nadmořské výšky nebo třeba v letadle.

 

Proč?

Tlak na hladině je asi 1 atmosféra (1 at) nebo 1 BAR , jak je komu libo. Takový tlak vytvoří celý sloupec vzduchu nad vámi až do kosmu. Stejný tlak ale vytvoří přibližně 10 m sloupec vody. Tedy, pokud se ponoříte do 10m, tlak na váš bubínek stoupne na 1 at, neboť ve vnitřních uchu zůstal tlak 1 at z hladiny, zatímco na druhé straně voda tlačí celkem 2 at. Jaký je to tlak si všimněte, až budete plnit pneumatiky vašeho auta. 1 at = 100 kPa a přibližně 1 BAR. Většina osobních aut plní přední pneu na 2 BARy. Což odpovídá přibližně tlaku na váš bubínek ve 20 m, pokud byste nevyrovnaly tlak v uších. Takový tlak ovšem bubínek v uchu nevydrží...

 

 Jak?  

Vyrovnání tlaku mezi vnějším uchem a vnitřním se děje za pomoci eustachovy trubice. Je to trubice z nosní dutiny do vnitřního ucha. Za její pomocí lze vyrovnat tlak tak, že se budete cítit i mnoho desítek metrů pod vodou stejně komfortně jako 1 m pod vodou. Bohužel eustachova trubice nefunguje od určitého věku automaticky a je třeba vyrovnání tlaku pomoci. Tedy zejména při ponoru. Při vynoření se tlak vyrovná prakticky sám.

Existuje více způsobů jak vyrovnat tlak (anglicky equalize). Jsou to zejména:

 

Valsalva

Jedná se o nejběžnější a nejsnadnější způsob, jež funguje do 25-30 m.

 • stlačte nos dvěma prsty (nejlépe ukazovákem a palcem slabší ruky). V případě nasazené masky přes ní.
 • při zavřené puse vytlačujte pozvolným zvyšováním tlaku vzduch z plic - bránicí nebo mezižeberními svaly - jako byste se přesto snažili vydechovat nosem (není nutné nafukovat pusu)
 • pocítíte lupnutí - vzduch neměl kam utíkat a tak se natlačil přes eustachovu trubici do uší

Toto vyrovnávání lze provádět jak kontinuálně (zejména při začátku ponoru, kdy se projevují velké rozdíly tlaku už při malém rozdílu hloubky), tak po pár metrech v závislosti na tlaku v uších.

Potíž je v tom, že je to způsob závislý na objemu vzduchu v plicích a tak přestává fungovat od 25-30m. Plíce jsou již natolik stlačené, že z nich nedostanete žádný vzduch, jež byste mohli natlačit do plic. Jeví se, jako byste měli plně vydechnuto.

Technika je také energeticky náročná.

V případ ěpotíží s vyrovnáváním je třeba opatrně zkoušet vyrovnat v menší hloubce, kde není bubínek tak napnutý, případně ponor přerušit.

 

Frentzel

Jedná se o metodu, jež k tlakování eustachovy trubice nepoužívá tlak v plicích, ale tlak vytvořený pomocí svalů jazyka (jedná se o velmi silný sval! ). Tuto metodu je třeba nejprve trochu natrénovat, ale umožňují nejen mnohem rychlejší vyrovnávání tlaku, ale i šetření se vzduchem a také je méně energeticky náročné - šetříte i kyslík.

Je třeba natrénovat zejména ovládání záklopky a měkkého patra. Záklopka umožňuje uzavřít přívod vzduchu do hltanu nebo do průdušnice z ústní dutiny. Patro pak umožňuje uzavírat propojení mezi ústní dutinou a nosní dutinou a záklopkou. Zní to kostrbatě, ale po troše tréninku budete vědět o co jde.

Princip je: Ústní dutina se částečně naplní vzduchem. Uzavře se záklopka jež by umožnila proudit vzduchu do plic či žaludku. Měkkým patrem se propojí ústa s nosem a tlakem jazyku (zadní části) směrem k patru spolu s prací nebo alespoň zpevněním tváří se vytvoří dostatečný tlak k přetlakování eustachovy trubice  a lupnutí v uších.

 

Eric Fattah

popsal způsob jak rozšířit frenzelovu metodu pro větší hloubky. Před dosažením hloubky, když už z plic nic nevymáčknete (25-30m) ještě naplníte tváře vzduchem a to použijete k závěrečnému vyrovnání tlaku, což vás dostane ještě o jedno vyrovnání tlaku hlouběji. Zdá se to jako málo, ale bude to dělat dost ( rozdíl tlaku neroste s přibývající hloubkou lineárně ).

Postup i kroky je popsán v  v samostatném článku, takže je stručně volně přeloženo:

 1. Naplnit ústa vzduchem
 2. Ovládat záklopku
 3. Ovládat měkké patro
 4. Uzavřít úustní dutinu jazykem
 5. Použití jazyka jako pístu pro vytvoření tlaku
 6. Samostatné ovládání záklopky a měkkého patra
 7. Spojení všech kroků dohromady ve funkční celek
 8. Test pod vodou
 
 

Otevření eustachovy trubice

Ovládnutí vědomého otvírání eustacha je pokročilý způsob výkonostních freediverů. Dokazuje, že i když jsme už dávno vylezli z moře, ještě není vše ztraceno a leccos si pamatujeme. :-) Principem je najít cestu ke svalům v okolí eustacha, otevřít ho a zároveň nevydechovat vzduch ani bez držení nosu.

Je to jednoduché, ale (ještě) neumíme. :-)

 

Zaplavení dutin vodou

Velmi pokročilá technika pro hloubkové ponory, kde už nelze vyrovnávat vzduchem.

Nosem se do vnitřního ucha a dutin  - přes eustachovu trubici se natlačí mořská voda. Používá se i technika Frentzel.

Technika s sebou nese problémy. Od závratí až po záněty. Způsob jak to provést a zvládnout, záleží asi na tréninku každého výkonostního freedivera, jež má své nezveřejňované metody. Tyto zkušenosti nemáme a proto nemůžeme doporučit, natož radit...