Jak vybrat dalekohled?

V tomto článku o  triédrech se budeme zabývat rozdělením binokulárních dalekohledů pro ruční použití a poradíme, jak si dalekohled vybrat.

Vnitřní uspořádání - konstrukce

Prismatické dalekohledy

 • Prismatické (též Prizmatické) dalekohledy - Většina dnes prodávaných dalekohledů používá konvexní čočky jak pro objektiv, tak pro okulár dalekohledu. Takové dalekohledy nazýváme prismatické, protože používají optický hranol (prisma) pro „otočení převráceného obrazu. Klasické prismatické dalekohledy umožňují dosáhnout kvalitního obrazu za přijatelnou cenu, neboť konstrukce není tolik náchylná na ztráty jako hranoly typu Z (porro, viz níže). Zároveň ale hranoly musejí být větší a těžší. Jinými slovy lze použít i méně opticky kvalitní skla pro dosažení slušného výsledku.
 • Výhody: kvalitní obraz i s méně kvalitními optickými členy
 • Nevýhody: robustní a těžký

 

Porro dalekohledy

 • Porro ( prismatická) konstrukce - Než světlo dosáhne očí, prochází soustavou dvou hranolů a tvoří při tom písmeno „Z". Dalekohledy jsou tak "kompaktnější" než prismatické, neboť hranoly tvaru Z mohou být menší a lehčí. Zároveň ovšem z principu dochází k větším světelným ztrátám! Z tohoto důvodu je nutné u těchto dalekohledů nejlépe vyhledávat ty s kvalitními optickými členy BaK-4 . Nicméně i za použití skel Bk 7 lze dosáhnou slušné kvality. Výhodou této konstrukce je širší úhel pohledu než u přímé (roof) konstrukce, takže levný dalekohled porro je lepší než levný dalekohled roof.
 • výhody: kompaktnější a lehčí konstrukce než prizmatické, větší zorný úhel
 • nevýhody: vyšší světelné ztráty, nutnost použít lepší materiály

 

Přímé ( Roof ) dalekohledy

 • Roof Prism konstrukce, přímé dalekohledy (tzv. střechové hranoly) - U těchto dalekohledů jsou hranoly sesazené tak, že světlo prochází jejich soustavou v přímém směru. Tímto způsobem jsou zkonstruovány velmi kompaktní dalekohledy. Přímé dalekohledy jsou obecně opticky kvalitnější, což je dáno uspořádáním optiky (menší ztráty) a obvykle použitými materiály (sklo, antireflexní úprava).
 • výhody: kompaktní a opticky kvalitní, pokud jsou použity kvalitní skla a jsou ošetřeny optické vady
 • nevýhody: je třeba použít kvalitní členy, aby nebyl obraz zkreslený - vyšší cena, levnější modely mají zkreslený obraz a malý zorný úhel

 

Použité materiály

Povrchová úprava může být z gumy, plastu, kovu, atd. Důležitější ale je, co se nachází uvnitř. Podstatná je kvalita optického skla a antireflexních úprav a z toho vyplývající optické ztráty.

Hranoly dalekohledů se v dnešní době vyrábějí standardně ze dvou typů optických skel.

 • Bk-7, které je osazeno ve většině standardních dalekohledů, hodí se pro dalekohledy prismatické nebo porro
 • BaK-4, má podstatně lepší optické vlastnosti a osazuje se do vyšších tříd dalekohledů nebo například do většiny přímých dalekohledů.

Účel použití

Turistické dalekohledy

 • turistické - požadována snadná přenositelnost a skladnost. Na rekreační pozorování přírody postačuje malý kompaktní dalekohled 8x21, 10x25 - tyto dalekohledy se vejdou do kapsy, nicméně poskytují malý pozorovací úhel a přenos jasu a kontrastu je slabý (nejsou-li vybaveny nadstandardním typem skel). Pokud tedy chcete poskytnout svým očím lepší podívanou, budete volit zřejmě konstrukci porro 7x35, případně 8x42, 10x42 apod., jež mají větší zorné pole a světelnost. Samozřejmě lze využít i loveckých dalekohledů, které poskytnou skvělý obraz za šera, jejich váha a rozměry jsou ovšem již větší nebo v případě konstrukce Roof (přímé) jsou zase dražší. To ovšem vynahrazuje podstatně lepší přenos jasu a kontrastu. Turistické dalekohledy jsou také již dělány v ZOOm provedení, což zvyšuje sice univerzálnost, ale za cenu složitější, náchylnější a težší konstrukce a omezení optické kvality zejména v zorném poli a kontrastu.

Lovecké dalekohledy

 • lovecké - u loveckých dalekohledů, které nacházejí využití za špatných světelných podmínek, je důležitý co největší poměr průměru objektivu oproti co nejmenšímu zvětšení dalekohledu. Standardem v myslivecké optice je dalekohled 7x50 a 10x50. Stejnou světelnost jako dalekohled 7x50 mají i dalekohledy 8x56 a 9x63, kde úměrně průměru objektivu stoupá i zvětšení dalekohledu. Proto se pocitově obraz v těchto třech dalekohledech může zdát stejný. V případě že požadujete menší dalekohled - lze zvolit přímé dalekohledy 8x42, případě 10x42. Dalekohled lovecký by měl být vodotěsný nebo alespoň voděodolný. Není ovšem nezbytné (tak jako u dalekohledů námořních), aby byl plněn dusíkem proti zamlžení, i když se to hodí.
 • jako lovecký dalekohled lze s úspěchem použít i dalekohled námořní (viz níže).

Námořní dalekohledy

 • námořní - vyžadují vodotěsnou konstrukci, ideálně plněnou dusíkem proti zamlžování. Zabudovaný kompas je skoro povinnost. Obyvykle bývají vybaveny i jednoduchou dálkoměrnou stupnicí. Vyrábějí se v provedení 7x50, jež se dá použít i na houpající lodi a poskytuje vynikající světelnost. Námořní dalekohledy jsou též odolnější proti nárazům - nejsou obvykle vybaveny centrálním ostřícím mechanismem, jsou zaostřeny na nekonečno - permafocus, nicméně obsahují dioptrickou korekci pro každé oko
 • pokud si nechcete pořizovat dalekohled námořní, lze s úspěchem použít i dalekohledy lovecké, jež bývají též vodotěsné a přizpůsobené pro viditelnost za špatných podmínek - platí to ovšem i obráceně. S námořním dalekohledem určitě uspějete i na suchu za ztížených pozorovacích podmínek.

Označení, která najdete na dalekohledech:

 • Zvětšení: Zvětšení reprezentované numerickou hodnotou je vztahem mezi reálnou velikostí objektu a jeho zvětšenými rozměry. Objekt vzdálený 700 metrů a pozorovaný při zvětšení 7x vypadá jako objekt pozorovaný okem bez optické pomůcky ve vzdálenosti 100 metrů. Zvětšení nižší než 5x nejsou obecně dost výkonná pro externí použití. Překročí-li zvětšení hodnotu 12x, je obraz vlivem chvění rukou nestabilní a pozorování je tak nekomfortní. Pro běžné použití se doporučují zvětšení 6x až 9x.
 • Zorný úhel: Reálný zorný úhel je aktuální úhel zorného pole měřený z optického středu objektivu. Všechny dalekohledy používají číselná označení svých vlastností. Např. v hodnotě "8 x 40 8,8°" reprezentuje údaj 8,8° reálný zorný úhel. Zdánlivý zorný úhel* odpovídá úhlu pod kterým by se zvětšený objekt pozoroval okem bez optické pomůcky. Reálný zorný úhel na 1000 metrů je určen šířkou viditelné oblasti ve vzdálenosti 1000 metrů.
 • Průměr objektivů: Efektivní clona je určena vnitřním průměrem tubusu objektivu (v mm). Čím větší je průměr objektivu, tím vyšší je jeho rozlišovací schopnost a tím jasnější je obraz. Objektivy s větším průměrem však vedou k vyšší hmotnosti dalekohledů, proto jsou běžným limitem pro dalekohledy určené pro pozorování z ruky objektivy o průměru 50 mm.
 • Výstupní pupila: Výstupní pupilu tvoří obraz formovaný optikou okulárů. Průměr výstupní pupily (v mm) se určí vydělením průměru efektivní clony zvětšením dalekohledu. Průměr oční zornice (pupily) lidského oka je 2-3 mm za denního světla a až 7 mm za tmy. Výstupní pupila o průměru 7 mm proto poskytuje maximum světla rozšířené oční zornici a je ideální pro pozorování ve tmě.
 • Světelnost: Relativní světelnost je hodnota vypočtená jako druhá mocnina výstupní pupily. Čím vyšší je relativní světelnost, tím jasnější je obraz. Tyto hodnoty však neodpovídají přesně nárůstu jasu u oka bez optické pomůcky, protože světlo procházející dalekohledem je stoprocentně efektivní pouze v případě, kdy má výstupní pupila dalekohledu totožný průměr jako oční zornice. 

Zkratky

 • IF: Individuální ostření
 • CF: Zaostřování centrálním šroubem
 • HP: Konstrukce High eyepont
 • D: Střechové hranoly
 • WP: Vodotěsné provedení

 

A pokud vás náš návod na výběr dalekohledu inspiroval a máte nutkavou potřebu si nějaký dalekohled okamžitě zakoupit - můžete navštívit náš eShop.

 

eShop Yachtmeni - dalekohledy