Záchranné vesty skutečně zachraňují!

15.06.2013 21:49

Může to sice znít jako klišé, ale podle zkoumání britského námořního úřadu a pobřežní stráže (tzv. MCA - Maritime and Coastguard Agency) došlo za posledních 6 let k více než 130 tragickým utonutím na moři v důsledku toho, že námořníci / jachtaři při nehodě na moři na sobě neměli záchrannou vestu.

 

Za rok 2012 úřad MCA registroval na moři 132 smrtelných a expertní komise provedla následující odhady:

  • bylo prozkoumáno 45 těchto nehod kde se předpokládalo, že by oběti měly mít záchrannou vestu
  • z těchto 45 nehod bylo 27 vyhodnoceno jako situace, kdy skutečně přítomnost záchranné vesty byla na místě
  • a z těcho 27 nehod pak celých 20 bylo shledáno, že použití záchranné vesty by obětem těchto nehod velmi pravděpodobně zachránilo život

 

 

Úřad MCA tyto údaje shromažďuje a prověřuje za období posledních 6 let a výše uvedeným postupem se došlo k expertnímu odhadu, že více než 130 životů bylo za posledních 6 let ve Velké Británii na moři zmařeno zbytečně, neboť stačilo tak málo - obléci si záchrannou vestu.

 

Uvedená čísla rozhodně nejsou malá (uvážíme-li, ke kolika nehodám na moři ročně asi dojde) a jsou určitě důvodem k zamyšlení a sebereflexi - zda záchranou vestu brát jako prostředek, který vám na moři může zachránit život, či spíše zbytečnou přítěž, která se vám nechce na palubě zbytečně nosit...