Muž přes palubu - takto skutečně ne...

20.05.2013 22:12

Minulý týden došlo u ostrova Guernsey k jachtařské tragédii namixované s nevídanou lidskou hloupostí / bezohledností.

Čtyřčlenná posádka francouzské jachty Jouvente byla na cestě z britského přístavu Dartmouth do svého domovského přístavu Binic, když je zastihlo divoké počasí a rozhodli se tak změnit kurz směr ostrov Guernsey. Jejich loď, zmítanou ve velkých vlnách, zaplavila voda a 63-letého člena posádky Rene Yves Morvana vzala s sebou.

Skipper spolu se zbývajícími členy posádky obrátili jachtu a pokusili se Morvana zachránit. Hodili mu lano, které on však nechytil. Opět se tedy obrátili a při druhém přiblížení je zachytila jedna mocná vlna a otočila jim příď tak, že se Morvan dostal pod loď. Když se opět vynořil, podle zbývajících členů posádky byl stále na hladině a hýbal se. Chtěli se pokusit o třetí pokus Morvana vytáhnout, ale jelikož se blížili ke skalám, rozhodli se neriskovat další(ho) muže přes palubu a Morvana tak nechali ve vodě.

Poté pluli do přístavu a použili VHF rádio, aby zeptali se na volná místa v přístavu. Incident s mužem přes palubu (a pohřešovaným kolegou Morvanem) zmínili až později a popsali ho jako "very blasé manner". V té době to už však bylo skoro 4 hodiny od tragického incidentu!

 

 

Vedoucí přístavu to popsal slovy: "Měli funkční rádio a světlice, ale neudělali nic. Za 30 let své služby jsem se nikdy nesetkal s tak nepochopitelným / nezodpovědným chováním! Dokážu pochopit, že prvních 15 minut se sami pokoušeli o záchranu, ale jakmile se jim to nepodařilo a rozhodli se vrátit do přístavu - okamžitě nás měli zavolat! V okamžiku, kdy nás informovali a dali nám souřadnice incidentu, uplynulo od 'muže přes palubu' více než 4 hodiny. A přitom Morvan a skipper byli přes 40 let přátelé...".

 

Trojlístek námořníků byl vzat do vazby, loď byla zabavena a intenzivní pátrání pohřešovaného Morvana doposud nenašlo - vskutku nešťastný způsob 'muže přes palubu' :-(

 

Tento incident nám kromě odstrašujícího případu připomenul, že 'muž přes palubu' je vskutku kritická záležitost, kterou je kromě teoretické přípravy potřeba i prakticky natrénovat (samozřejmě v klidnější podmínkách!) - jako jsme tomu učinili např. v Chorvatsku - viz video níže.