Marinus ColRegs

Marinus ColRegs

Přehledná aplikace, která se hodí nejen pro opakovaní před vyplutím na moře, ale i jako pomůcka pro rychlé proškolení posádky. Aplikace může interaktivní formou nahradit nudnou námořní příručku nebo doplnit skripta o jiné zobrazení světel, bójí, vlajkového kódu a podobně. Zvuková výstražná znamení pak slyšíte naživo!

Témata jsou přehledně uspořádaná a dostupná z první strany:

Aplikace je dostupná zdarma (některá podmenu jsou skryta) a v plné verzi, kde můžete očekávat cenu asi 130 Kč. Ke stažení: