Znečištění moře

17.07.2014 15:45

Kladli jste si někdy otázku, která část Středozemního moře je nejčistší (nejvíce znečištěná)? Které odpadky jsou pro moře nejvíce nebezpečné a jak dlouho tu s námi budou? Jak dát vědět dobrovolníkům a úřadům, že tato pláž je zanesena odpadky?

  • Mapu zahrnující různé druhy znečištění moře najdete na stránkách plosone.org. Skládá se ze 4 obrázků. Vlevo nahoře - klima (kumulativní dopad UV záření a teploty), vpravo nahoře - nadměrný rybolov, vlevo dole - znečištění z moře (komerční doprava, olejové skvrny, invazivní druhy), vpravo dole - znečištění ze země (organický odpad, pobřežní znečištění splašky) - z dostupných destinací jsou tedy na tom dobře třeba Korsika a Sardinie, jadranskému pobřeží Itálie je lépe se vyhnout...

  • Čím je nebezpečný a jak dlouho se rozkládá daný druh odpadu v moři je přehledně zobrazeno na obrázku ze stránek Evropské komise. Zajímavé je, že i cigaretový nedopalek se rozkládá až 10 let a zatěžuje trávící trakt mořské fauny. Plechovka od piva pak tady po vás zůstane až 500 let...

  • Marine LitterWatch (MLW) je aplikace vyvinutá Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), která využívá dobrovolníky k monitorování (a řešení) problému odpadků v moři a na plážích. Lze pomocí ní zanést do databáze místo a množství odpadků a upozornit tak dobrovolnické organizace nebo úřady, stejně jako zorganizovat čištění pláže. Dostupná zatím pouze pro Android, pro iPhone se očekává v řádu týdnů.