Výprava Sporady-Kyklady - den devátý, poslední

01.09.2012 23:57

Na poslední plavební den byl program jasný - koupání / potápko v zátoce na Idře, přeplutí k ostrovu Poros s návštěvou stejnojmenného městečka (mimochodem moc krásného) a finální doplutí do Atén.
Plán jsme beze zbytku splnili a po necelých 40 mílích jsme v podvečer dorazili do maríny. Poslední večeře v ulicích Atén, sobotní ranní předání jachty a naše 10. jubilejní výprava je zdárně u konce. Finální účet: 8 přeživších yachtmenů a 444 uplutých mil.

Tímto naše (skoro) on-line zpravodajství končí. Už nám zbývá pouze návrat po souši zpět do Prahy a zveřejnit pár zbývajících rozkreslených komiksů.

Howgh, stay tuned! ;-)