Varování - v Chorvatsku pozor na amatérské kapitány lodí!

22.07.2013 18:08

Dnes vyšel na lidovky.cz zajímavý, ale zároveň znepokojující článek o tzv. "amatérských kapitánech lodí", kteří v Chorvatsku ohrožují zdraví potápečů.

Podle článku v Chorvatsku čím dál častěji dochází k nebezpečným situacím, kdy kapitáni lodí bez dostatečné praxe a zkušeností svým nezodpovědným / bezohledným chováním dostávají místní potápěče do vážného ohrožení života. A bohužel nejsou ojedinělé případy, kdy potápěči takovéto chování zaplatí svými životy.

Chorvatští potápěči sdružující se na fóru Podvodni.hr začali osvětově výchovnou kampaň a kapitány-turisty chtějí na existující nebezpečí upozornit těmito plakáty:

Yachtemni - upozornění na potápěče, Chorvatsko

 

Fakt je ten, že určitě ne všichni "sváteční kapitáni lodí" jsou si dobře vědomi, že bójku označující potápěče by měli obeplout v bezpečné vzdálenosti alespoň 100 m. A to samé platí pro vzdálenost 300 m od pobřeží.

Podle článku se při pár let starém testu v praxi ukázalo, že spousta kapitánů lodí ani neví, co potápěčská bojka vlastně znamená. Tak tedy, pro naše čtenáře jistě pouze pro připomenutí, potápěčská bojka vypadá následovně:

Yachtmeni - potápěčská bójka

 

A pokud by vám takovéto varování přišlo zbytečné, vězte, že kromě ohrožení života potápěčů vám za nezodpovězené chování na moři v Chorvatsku hrozí nejen pokuta ve výši několika tisíc kun, ale jedná se i o trestný čin!

 

Celý článek si můžete přečíst zde.