Tři králové

06.01.2014 19:38

Zřejmě každý ví, že na dnešek připadá svátek Tří králů. Ale možná ne každý už ví, že to vše je kapánek jinak, než se povídá...

  • Tak za prvé nemuseli být 3 - v Novém zákoně se nepíše nic o tom, kolik mudrců („králové“ jsou jen lidovým označením) navštívilo Ježíše v Betlémě krátce po jeho narození.
  • Písmena KMB psaná svěcenou křídou na dveře domů (K + M + B + rok) nepředstavují Kašpara, Melichara a Baltazara - nýbrž jde pravděpodobně o zkratku „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej tomuto domu“. Tato jména spojila se svátkem Tří králů až středověká legenda.
  • Znaménka "+" mezi iniciálami jsou pak ve skutečnosti křížky - které symbolizují Nejsvětější Trojici (Otce, Syna a Ducha Svatého).
 

Ale musíme uznat, že "tradiční" verze je zřejmě trochu líbivější - tedy alespoň pro děti... :-)

 

Yachtmeni - Tři králové