Průkazy jachtařských asociací a klubů

13.01.2012 08:29

Tyto průkazy nemají nemají oporu a zastřešení zákonem a záleží tedy jen na renomé sdružení, jež je vydává. Zřejmě nejvíce respaektované jsou průkazy

RYA (Royal Yachting Association),

které jsou široce respektovány po celém světě. Nyní je možno je udělat i u nás a to i v češtině, nicméně systém udělování oprávnění (ostupňování průkazů) je obdobný, jako má Námořní úřad Ministerstva Dopravy ČR, takže nic jednoduchého a vyvystává otázka, proč ho vlastně zvolit. Je pravda, že o něm asi na Papuy slyšeli spíše, že.

ČANY - Česká asociace námořního yachtingu

je občanské sdružení a autorita ve světě yachtingu u nás. Vydává vlastní průkazy a vedla kvůli tomu nejednu válku s ministerstvem. Její průkazy mají logiku. Můžete se ovšem dostat do situace, kdy nebude respektován nebo právně uznáván (je jasné, že to bude ve chvíli, kdy se něco semele a pojišťovna bude hledět, jak vás okrást).

Yachtmeni Association

Tyto průkazy se zatím nevydávají. O co méně jsou zatím ve světě respektovány, o to větší budou mít oprávnění!:-)