Pozor na GPS navigaci!

04.06.2013 12:22

Systém navigace GPS je na moři běžně používán a je brán jako dostatečně přesný. Nicméně navigační experti varují před nadcházejícím obdobím, kdy slunce vstoupí do své nejaktivnější fáze svého 11-letého solárního cyklu, která může pro následující měsíce znamenat sníženou přesnost systému GPS a rovněž výpadky celého systému.

 

Erupce a skrvny na slunci zvyšují solární radiaci, vytvářejíce více volných elektronů v ionosféře. Náhlé odchylky v hustotě ionosféry mohou způsobit oscilaci GPS signálu a vytváření zpoždění v šíření signálu. Zvýšení tohoto efektu se očekává od tohoto měsíce a pravděpodobně potrvá do příštího roku.

Důsledkem může být snížená přesnost GPS navigace a za určitých podmínek mohou mít zařízení s GPS dokonce problém se zaměřením satelitů. Tento efekt bude výraznější během dne (než noci), nejvýraznější dopady se dají očekávat v ranních hodinách po východu slunce a nejsilnější efekt bude na zemských pólech.

Experti varují, že potenciální odchylky v přesnosti GPS mohou dosahovat i více než 10 metrů. A stejným nebezpečím mohou být nenadálé výpadky systému. Ačkoliv se systém GPS dlouhou dobu jeví jako spolehlivý a přesný, nyní může dojít k nenadálým velice prekérním situacím:

  • ztráta GPS signálu / aktuální pozice lodi
  • zobrazení špatných pozic a rychlostí – to vše bez jakéhokoliv varování (tzn. že údaje se budou jevit jako věrohodné)
  • u některých GPS jednotek se výpadek GPS signálu ani neprojeví alarmem – což pro kapitána na můstku rychle plující lodi může představovat kritickou situaci

 

Tak či onak – přírodě neporučíme a nezbývá nám, než s těmito možnými komplikacemi s používáním GPS navigace letos na jachtě počítat. A zároveň je potřeba si osvěžit tradiční metody navigace na moři – pomocí mapy, záměrných bodů, kompasu, azimutu, apod.