Námořní úřad ČR - Ministerstvo dopravy ČR

03.01.2012 13:01

Vzhledem k rozloze naší republiky a jejímu ostrovně -oceánském klimatu je nutné mít řadu institucí jež upravují námořní legislativu. Nejmocnější je jistě Námořní úřad ČR pod vedením Ministerstva dopravy ČR. Vydává průkazy rozdělené na třídy A, B C:

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

Bližší údaje najdete zde .

a)    průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,
b)    průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,
c)    průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 12m s omezením plavby do 10 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice.

Získávají se postupně od céčka po áčko. Podmínkou získání je navíc úspěšná zkouška minimálně - platný omezený průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU a platí jen omezenou dobu (!sic!) 5 let, pak je nutno je prodlužovat - to je jejich hlavní nevýhoda!

Na prodloužení mimo jiné potřebujete:

Doklad osvědčující  praxi na jachtě  v délce námořní  plavby nejméně 1 000 námořních mil ve  funkci velitele námořní jachty v posledních  2  letech  před  skončením  doby platnosti tohoto  průkazu (no kdo to má, že?).  Údajně je akceptováno i čestné/nečestné prohlášení.

 

Začněme C:

Výhody:

- český průkaz s jasně deklarovanou mezinárodní platností

- možnost dalšího rozšíření

- no to je asi tak vše, co mě napadá

 

Nevýhody:

- omezení na 12m jachty (kdo to vymyslel?) a 10NM od pobřeží, 4Bf vítr

- nutnost teoretické a navíc praktické zkoušky na moři pod dohledem zkušebního komisaře

- doložení praxe 100NM jako skipper nebo 500NM jako majitel průkazu SPS na námořní jachtě doložené deníkem.

 

B:

Výhody navíc:

- 200NM mil

Nevýhody navíc:

- doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a  1500 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka)

 

A:

Výhody navíc:

- oceánská plavba

Nevýhody:

- doložená praxe v délce námořní plavby min. 5000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie