Komiks.cz & Yachtmeni - seriál pokračuje

16.01.2013 10:27

Dnes pokračuje vydávání komiksu 7 kompetentních námořníků   na serveru komiks.cz již 12. dílem - zveme vás k jeho přečtení!

Poznámka pod čarou: Je s podivem, že existence tak zajímavého mořského živočišného druhu unikala tak dlouho zrakům všech biologů! Naštěstí se naší expedici podařilo ho nade vší pochybnost zdokumentovat! :-)