James Cook na polárním kruhu (1773)

17.01.2014 17:14

Dnešním dnem si připomínáme další významné výročí - 17. ledna roku 1773 James Cook jako první se svou výpravou překročil jižní polární kruh!

Účelem výpravy bylo potvrdit či vyvrátit existenci mysu Circumcision, obeplout Zeměkouli po největších možných jižních zeměpisných šířkách s cílem nalézt předpokládanou jižní pevninu a dále pak podle možností provést průzkum dalších, dosud neprobádaných oblastí oceánů.

Cook měl k dispozici dvě lodě – H.M. Sloop Resolution a H.M. Bark Adventure. Po zastávkách na Madeiře a Kapverdských ostrovech James Cook doplul nejprve k mysu Dobré naděje a odtud se plavil na jih, aby se pokusil nalézt mys Circumcision a Jižní zemi. Zde poprvé překročil jižní polární kruh.

Yachtmeni - James Cook & H.M. Bark Adventure

 

K technickému vybavení lodi Resolution patřila přesná kopie Harrisonova námořního chronometru H4, která umožňovala na svoji dobu výjimečně přesně stanovit zeměpisnou délku. Po návratu do Anglie byl James Cook povýšen do hodnosti kapitána a za zprávu o prevenci proti kurdějím byl vyznamenán Copleyho medailí Královské společnosti.

 

A modří vědí, pod jakou zástavou se James Cook plavil... :-o)