Další ostrov u Sardinie na prodej

06.07.2014 20:06

Nezávislému čtenáři by se mohlo zdát, že naše letošní 12. expedice na Sardinii není jen tak, a že za tím bude nějaký hlubší důvod - třeba že si chceme ukojit naše realitní choutky a koupit nějaký z ostrůvků patřících k Sardinii.

Vždyť před rokem jsem psali o prodeji ostrova Budelli, který leží severovýchodně od Sardinie a kam se při letošní výpravě zřejmě vážně podíváme. Tedy pokud nás tam nový majitel (ať už pan Hart či italská samospráva - viz náš článek o uskutečnění prodeje ostrova Budelli) pustí.

 
Yachtmeni - ostrov na prodej, Mal di Ventre
 

Dnes však nepíšeme o ostrově Budelli, nýbrž o ostrůvku Mal di Ventre, který je rovněž na prodej a - světe div se - je rovněž u Sardinie! Ale tento ostrov letos určitě nenavštívíme, neboť se nachází západně od Sardinie a my poplujeme na severovýchod (resp. sever, směrem ke Korsice).

 

Isola di Mal di Ventre je malý ostrůvek o rozloze 200 akrů (cca 0,8 km2) a společnost AOC Group ho prodává za 1,2 mil. EUR. A co vše že je v oné ceně? Překrásné písečné pláže a rozmanitá fauna a flora. Toť vše.

Ostrov byl střídavě obydlen a opuštěn a to již od románské doby. Je na něm studna a zbytky základů historických staveb. Nicméně investor navrhuje, že by se na ostrově dalo postavit molo. A místní architekt dokonce tvrdí, že by se na žulovém podkladu ostrova dala vybudovat i "nízká vila v eco stylu" (pokud si tedy za tím něco dokážete představit :-).

 

Pokud by se vám požadovaná cena 1,2 mil. EUR zdála příliš vysoká, pak vězte, že ostrovy na prodej se ve Středozemním moři nenabízejí zrovna každý den a podle prodávající společnosti se aktuálně jedná o jediný ostrov v celém Středozemí, který je k mání!

 

Takže pokud se vám někde válí zbytečných 1,2 mil. EUR a máte pozitivní vztah k přírodě, moři a Itálii - neváhejte a minimálně se zamyslete nad touto (pro někoho jistě) lákavou nabídkou. ;-)

Fotky přímo z ostrova si můžete prohlédnout zde.

Yachtmeni - ostrov na prodej, Mal di VentreYachtmeni - ostrov na prodej, Mal di Ventre